Uzgoj sadnog materijala borovnice iziskuje veliku kolicinu vode